ปิดหมู่บ้าน คลัสเตอร์วาวี พุ่ง 29 ราย พบผู้ป่วยยืนยันจากตลาดล้านเมือง และตลาดแม่สรวย

ทีมสอบสวนและควบคุมโรคอำเภอแม่สรวย โดยการนำของ นายสามารถ แก้วพลิก สาธารณสุขอำเภอแม่สรวย ได้ลงพื้นที่บ้านวาวี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ติดตามกลุ่มเสี่ยงจำนวน 450 ราย หลังพบผู้ป่วยรายแรกมีประวัติเดินทางไปยังตลาดสดเทศบาลตำบลแม่สรวย ผลจากการสอบสวนโรคพบผู้ติดเชื้อ 29 ราย และยังอยู่ระหว่างเฝ้าระวังควบคุมโรคอีกจำนวนมาก สำหรับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อโควิด-19 ของอำเภอแม่สรวยเมื่อช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีคลัสเตอร์การระบาดอยู่ 3 เหตุการณ์ ประกอบด้วย คลัสเตอร์สวนแตงโม ต.แม่พริก พบผู้ป่วยยืนยันมาจากตลาดล้านเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย มีการติดตามกลุ่มเสี่ยงรวม 40 ราย ปัจจุบันพ้นระยะเฝ้าระวังเรียบร้อยแล้ว ไม่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่ม
ส่วนคลัสเตอร์ตลาดสดเทศบาลตำบลแม่สรวย พบผู้ป่วยรายแรก มีประวัติเดินทางไปตลาดล้านเมือง อ.เมือง จ.เชียงราย
โดยได้มีการติดตามกลุ่มเสี่ยงรวม ประมาณ 500 ราย พบผู้ป่วยติดเชื้อ 14 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ เฝ้าระวัง และคลัสเตอร์ล่าสุดคือคลัสเตอร์วาวี พบผู้ป่วยรายแรกมีประวัติเดินทางไปตลาดแม่สรวย โดยทีมสอบสวนและควบคุมโรคอำเภอแม่สรวยได้ติดตามกลุ่มเสี่ยงรวม 450 ราย พบผู้ติดเชื้อ 29 ราย กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนควบคุมโรคและเฝ้าระวังโรค


ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1799184/