27 พ.ย. นี้ สำนักงานขนส่ง จ.เชียงราย จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ประเภทรถเก๋ง หมวดอักษร กอ

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ขอเชิญประมูลเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยมของประชาชน (เลขทะเบียนรถสวย) สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง รถกระบะสี่ประตู รถแวน)

  

- หมวดอักษรนำหน้าหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร “กอ”

- จำนวน 301 หมายเลข 

- จัดประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com

- ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564


โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการประมูลเพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งจะนำไปใช้สำหรับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อลงทะเบียนได้ที่  

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย โทร 053 152 076 

หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายสาขาอำเภอเทิง โทร 053 795 222  

หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายสาขาอำเภอพาน โทร 053 795 222         

หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายสาขาอำเภอเวียงป่าเป้า โทร 053 781 493 

หรือโทรศัพท์สายด่วน 1584