ทอท.เทงบเกือบ 700 ล้าน ผุดทางคู่ขนานรันเวย์สนามบินเชียงราย-ศูนย์ซ่อมรับทุนจีนหลังโควิด

น.ต.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เปิดเผยว่า สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาดช่วงที่ผ่านมาทำให้มีการงดการบินเชื่อมโยงพื้นที่สีแดงเข้มมาตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา ทำให้จำนวนผู้โดยสารลดลงมาก

กระทั่งอนุญาตให้สายการบินกลับมาเปิดเข้า-ออกพื้นที่สีแดงเข้มเฉพาะการเดินทางที่จำเป็น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. ทำให้ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีสายการบินให้บริการ 5 สายการบิน คือ ไทยสมายล์ ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ การบินไทย ไลอ้อน์ แอร์ และเวียตเจ็ทแอร์

และเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตหลายด้าน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายจึงมีโครงการก่อสร้างระบบทางขับขนานด้านทิศเหนือและปรับปรุงทางขับซ้ายหลุมจอด พร้อมทางขับเอและบี โดยมีระยะเวลาการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.นี้ไปจนถึงวันที่ 26 ก.ค. 2566 รวมระยะเวลา 660 วัน รวมทั้งยังมีการปรับปรุงขยายถนนอีกด้วย

ซึ่งทั้งหมดจะรองรับการใช้ทางขึ้นรถของเครื่องบินหรือรันเวย์ ซึ่งเดิมเมื่อเครื่องบินลงถึงรันเวย์ก็จะขับเคลื่อนหรือแท็กซี่ไปยังหลุมจอด แต่ทางขับขนานดังกล่าวจะทำให้เครื่องบินสามารถแท็กซี่เข้าไปทางสายต่างๆ ทำให้สามารถใช้รันเวย์เพื่อการขึ้นลงของเครื่องบินได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 


นอกจากนี้ยังมีการสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง Maintenance Repair Operation (mro) เพื่อให้บริการแก่สายการบินต่างๆ ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน ซึ่งได้มีการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนจีนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งได้ประสานสายการบินต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น ไห่หนานแอร์ไลน์ ไชน่าแอร์ไลน์ ฯลฯ เพื่อใช้บริการการบินที่ท่าอากาศยานรวมทั้งใช้ระบบการซ่อมบำรุงดังกล่าวซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และจะทำให้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย กลายเป็นศูนย์การซ่อมบำรุงอากาศยานของภาคเหนือ ซึ่งจะสร้างงานและอาชีพให้แก่ประชาชนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้ด้วย

สำหรับโครงการก่อสร้างระบบทางขับขนานด้านทิศเหนือและปรับปรุงทางขับซ้ายหลุมจอด พร้อมทางขับเอและบีดังกล่าวมีวงเงินประมูลผู้ชนะราคาจำนวน 674,100,000 บาท ได้มีการลงนามหรือเซ็นสัญญาก่อสร้างแล้วเมื่อเดือน ก.ย. 2563 และเบิกค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว 10% 


ทั้งนี้ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีผู้โดยสารไปใช้บริการในปี 2562 จำนวน 2,928,878 คน และปี 2563 ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้โดยสารลดลงเหลือ 1,513,295 คน และปี 2564 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย.นี้มีจำนวน 396,965 คน

ขณะที่สายการบินได้ลดการบินอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2562 มีการทำการบินกว่า 59 เที่ยวบินหรือไฟลต์ต่อวัน ปี 2563 มีจำนวน 47 ไฟลต์ต่อวัน และปี 2564 เหลือเพียงประมาณ 9 ไฟลต์ต่อวัน กระทั่งปัจจุบันเมื่อมีการเปิดให้ทำการบินได้มากขึ้นทำให้มีประมาณ 10 ไฟลต์ต่อวัน ซึ่งพบว่าเริ่มมีผู้คนเดินทางไปมาโดยเฉพาะเชียงราย-สุวรรณภูมิเป็นประจำ


ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9640000097759