เครือข่ายปลอดการเผา ลดการเกิดไฟป่า ปัญหาหมอกควัน สถานีควบคุมไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
"สถานีควบคุมไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน"
มีภารกิจหลักคือ ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าของหมู่บ้าน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันไฟป่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับไฟป่าและปัญหาหมอกควันที่จะตามมา


อีกทั้งยังมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคเอกชน โดยการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้อีกด้วย
ชมคลิปวีดีโอ "เครือข่ายปลอดการเผา ลดการเกิดไฟป่า ปัญหาหมอกควัน สถานีควบคุมไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน"
#เครือข่ายปลอดการเผา
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม