โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงรายแผนกประถม-มัธยม รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงรายแผนกประถม-มัธยม
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  จำนวน 25 คน

[จำนวนนักเรียนใหม่ที่จะรับจากภายนอก อาจเพิ่มขึ้น หากมีการสละสิทธิ์โควต้า จากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกอนุบาล)]
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครและประเมินความพร้อม)

ประเมินความพร้อม  วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประกาศผล: วันพุธ   ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

สำหรับนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง 5 ติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายงานธุรการ โทร.053-750891