17 ก.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม (รวม +14 ราย) - ยืนยันสะสม 3,240 ราย


รายงานสถานการณ์โรค covid-19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564


**สรุปสถานการณ์ประจำวัน**
1. พบผู้ติดเชื้อ ตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวน +14 ราย
   @ภายในจังหวัด +13 ราย 
     *ตรวจพบในพื้นที่*
    -อ.เมืองเชียงราย 5 ราย (ต.รอบเวียง 3 ราย ต.ท่าสุด 1 ราย ต.บ้านดู่ 1 ราย)
    -อ.แม่สาย 4 ราย (ต.แม่สาย 3 ราย ต.เวียงพางคำ 1 ราย)
    -อ.เวียงแก่น 2 ราย (ต.ปอ 1 ราย ต.ท่าข้าม 1 ราย)
    -อ.เทิง 1 ราย (ต.สันทรายงาม 1 ราย)
    -อ.เชียงแสน 1 ราย (ต.เวียง 1 ราย)
   @ต่างจังหวัด +1 ราย (มาจากสมุทรปราการ)
2. พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รวม +39 ราย
    @ในจังหวัด +39 ราย (อ.แม่จัน +14 ราย อ.แม่สาย +9 อ.พาน +2 เวียงแก่น +10 อ.พญาเม็งราย +1 อ.เชียงแสน +2 ใน รพ.เอกชน +1)
    @ต่างจังหวัด +0 ราย
3.ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ระหว่างกักตัว/รักษาใน LQ +0 ราย


**ยอดผู้ติดเชื้อสะสม**
1.ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ในจังหวัด 2,045 ราย ต่างจังหวัด 1,195 ราย ยอดรวม 3,240 ราย
2.ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 1,351 ราย ต่างจังหวัด 759 ราย รวม 2,110 ราย
3.ติดเชื้อจากต่างประเทศ สะสม 71 ราย


**การรักษา**
-รักษาหาย +11 ราย
-รักษาหาย สะสม 2,901 ราย
-กำลังรักษา 304 ราย


**เสียชีวิต**
-วันนี้ +0 ราย
-เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ผู้ติดเชื้อยืนยัน (ตรวจ RT-PCR)ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATKยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ (ภาคเหนือ) วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ และสะสม วันที่ 1 เม.ย. 64 - 17 ก.ย. 64 เวลา 01:00 น.

จ.เชียงราย มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม เป็นลำดับที่ 61 ของประเทศสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384-5