16 ก.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม (รวม +18 ราย) เสียชีวิต (+1 ราย จาก กทม.) - ยืนยันสะสม 3,226 ราย


รายงานสถานการณ์โรค covid-19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564


**สรุปสถานการณ์ประจำวัน**
1. พบผู้ติดเชื้อ ตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวน +18 ราย
   @ภายในจังหวัด +17 ราย 
     *ตรวจพบในพื้นที่*
      - อ. แม่สาย 12 ราย (ต.แม่สาย 6 ราย, ต.เวียงพางคำ 5 ราย, ต.โป่งผา 1 ราย)
      - อ. พญาเม็งราย 2 ราย (ต.ไม้ยา 2 ราย) 
      - อ. แม่จัน 1 ราย (ต.แม่จัน 1 ราย)
      - อ. เวียงชัย 1 ราย (ต.เวียงเหนือ 1 ราย)
      - อ.เมืองเชียงราย 1 ราย (ต.ท่าสุด 1 ราย)   
   @ต่างจังหวัด +1 ราย (มาจาก กทม.)
2. พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รวม +64 ราย
    @ในจังหวัด +64 ราย
    @ต่างจังหวัด +0 ราย
3.ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ระหว่างกักตัว/รักษาใน LQ +1 ราย (มาจากเมียนร์มา)


**ยอดผู้ติดเชื้อสะสม**
1.ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ในจังหวัด 2,032 ราย ต่างจังหวัด 1,194 ราย ยอดรวม 3,226 ราย
2.ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 1,312 ราย ต่างจังหวัด 759 ราย รวม 2,071 ราย
3.ติดเชื้อจากต่างประเทศ สะสม 71 ราย


**การรักษา**
-รักษาหาย +33 ราย
-รักษาหาย สะสม 2,890 ราย
-กำลังรักษา 301 ราย


**เสียชีวิต**
-วันนี้ +1 ราย (จาก กทม.)
-เสียชีวิตสะสม 35 รายผู้ติดเชื้อยืนยัน (ตรวจ RT-PCR)ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATKยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ (ภาคเหนือ) วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ และสะสม วันที่ 1 เม.ย. 64 - 16 ก.ย. 64 เวลา 01:00 น.

จ.เชียงราย มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม เป็นลำดับที่ 61 ของประเทศสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384-5