ทีม SCOT กู้ภัยเชียงราย ลุยน้ำ ขึ้นดอยไปรับตัวผู้ป่วยโควิด-19 จากคลัสเตอร์บ้านแม่มอญ เพื่อนำลงมารักษาตัว
เมื่อเวลา 07.45 น. วันที่ 15 ก.ย. 64 ชุดปฏิบัติการ ฉุกเฉินพิเศษ Special COVID-19 Operation Team หรือ SCOT จาก 3 หน่วยกู้ภัย อันประกอบด้วย สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย สมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย และมูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) เชียงราย ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือ เพื่อไปรับตัวผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่บ้านแม่มอญ ม.2 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย เพื่อมาเข้ารับการตรวจรักษาในตัวเมืองเชียงราย
หลังจากได้รับแจ้ง ชุด SCOT จากทีมกู้ภัยต่างๆ ได้จัดเตรียมรถ บุคลากร และอุปกรณ์ เพื่อเตรียมพร้อมไปรับตัวผู้ป่วย โดยสมาคมศิริกรณ์ฯ ส่งรถไปรับผู้ป่วยจำนวน 3 คัน สมาคมแสงธรรมฯ 1 คัน และมูลนิธิสยามรวมใจฯ 1 คัน
โดยระยะทางจากในเมืองไปถึงบ้านแม่มอญ ห่างกันราว 20 กม. ทีม SCOT จากหน่วยกู้ภัยต่างๆ ต้องขับรถลุยน้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยส้านพลับพลา ม.5 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จากนั้นต้องขับไปตามถนนคอนกรีตที่คดเคี้ยวและคับแคบ บางช่วงของถนนก็ชำรุด ทำให้การไปรับตัวผู้ป่วยเป็นไปด้วยความยากลำบาก
เมื่อไปถึงที่บ้านแม่มอญ ก็พบว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเชื้อแบบ ATK จำนวน 25 ราย ซึ่งถือเป็นคลัสเตอร์ใหม่ ที่ตรวจพบการแพร่ระบาดเมื่อประมาณ 1 อาทิตย์ก่อน และมีการระบาดเป็นวงกว้าง เพราะมีผู้ติดเชื้อบางรายออกจากพื้นที่ เพื่อมารับการรักษาด้วยตนเอง และแวะพักตามจุดต่างๆตลอดเส้นทาง จนเกิดการแพร่ระบาดตามมาจำนวนมาก ตอนนี้ทางชุมชนได้คัดแยกผู้สัมผัสเสียงสูง ให้กักตัวอยู่ในที่ชุมชนที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ทีมกู้ภัยได้แบ่งผู้ติดเชื้อทั้ง 25 คน เพื่อขึ้นรถกู้ภัยคันละ 5 คน โดยจะนำผู้ป่วยทั้งหมดไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในแบบ RT-PCR เพื่อตรวจยืนยันการติดเชืัอ และจะแยกผู้ป่วยไปรักษาตามระดับสี แบ่งความรุนแรงตามอาการของแต่ละคนต่อไป


ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1779250