15 ก.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม (รวม +26 ราย) - ยืนยันสะสม 3,208 ราย


รายงานสถานการณ์โรค covid-19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันพุธที่ 15 กันยายน 2564


**สรุปสถานการณ์ประจำวัน**
1. พบผู้ติดเชื้อ ตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวน +26 ราย
   @ภายในจังหวัด +25 ราย 
     *ตรวจพบในพื้นที่*
   -อ. แม่สาย 16 ราย (ต.เวียงพางคำ 3 ราย, ต.แม่สาย 10 ราย , ต.เกาะช้าง 2 ราย , ต.ห้วยไคร้ 1 ราย)
   -อ. เวียงแก่น 1 ราย (ต.ปอ 1 ราย) 
   -อ. แม่จัน 1 ราย (ต.แม่จัน 1 ราย)
   -อ. เมืองเชียงราย 4 ราย (ต.รอบเวียง 2 ราย , ต.ริมกก 1 ราย , ต.ห้วยชมภู 1 ราย)
   -อ.พญาเม็งราย 1 ราย (ต.ไม้ยา 1 ราย)
   -อ.เวียงชัย 2 ราย (ต.เวียงเหนือ 2 ราย)   
   @ต่างจังหวัด +1 ราย
2. พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รวม +51 ราย
    @ในจังหวัด +51 ราย
    @ต่างจังหวัด +0 ราย
3.ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ระหว่างกักตัว/รักษาใน LQ +0 ราย


**ยอดผู้ติดเชื้อสะสม**
1.ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ในจังหวัด 2,015 ราย ต่างจังหวัด 1,193 ราย ยอดรวม 3,208 ราย
2.ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 1,248 ราย ต่างจังหวัด 759 ราย รวม 2,007 ราย
3.ติดเชื้อจากต่างประเทศ สะสม 70 ราย


**การรักษา**
-รักษาหาย +46 ราย
-รักษาหาย สะสม 2,857 ราย
-กำลังรักษา 317 ราย


**เสียชีวิต**
-วันนี้ +0 ราย
-เสียชีวิตสะสม 34 ราย
ผู้ติดเชื้อยืนยัน (ตรวจ RT-PCR)ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATKยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ (ภาคเหนือ) วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ และสะสม วันที่ 1 เม.ย. 64 - 15 ก.ย. 64 เวลา 01:00 น.

จ.เชียงราย มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม เป็นลำดับที่ 61 ของประเทศสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384-5