ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดพื้นที่ Food Maker Space ต้อนรับ รวมพลคนนักปรุง....เจียงฮายแต้แต้

      เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 9.30-15.30 ณ Food Makerspace (MI405) ชั้น 4 อาคาร Innovation Park กลุ่มอาคาร M-Square  เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันชาและกาแฟ ร่วมมือกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงราย ได้จับมือจัดกิจกรรม “รวมพล คนนักปรุง...เจียงฮายแต้แต้” ณ Food Maker Space มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเชิญเชฟจากโรงแรม ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ชื่อดังในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ คณะทำงานเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมใน ครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่ Food Maker Space ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์ไอเดียให้สำหรับ ผู้ประกอบการทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและ ผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เข้ามาทำงานร่วมกันในอนาคต  โดยกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะให้กับเชฟหรือผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่มีการนำวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีบวกกับศิลปะเข้ามาผสมผสานในการปรุงเมนูอาหาร  


ทั้งนี้ ดร.ปิยาภรณ์  มองว่าหากสถานการณ์โควิด ได้คลีคลายในทางที่ดีขึ้น การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวใน จ.เชียงราย มาทดลองในเรื่องของอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นบวกกับความเป็นศิลปะเข้าไป  หลังจากนี้ผู้ประกอบอาหารท่านใดสนใจสามารถ มาขอใช้พื้นที่แห่งนี้ในการคิดหาไอเดียซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะมีนักวิชาการ นักวิจัยเฉพาะทางและผู้มีประสบการณ์จับคู่ให้คำปรึกษาร่วมกัน ซึ่งจะช่วยต่อยอดพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ ติดต่อสอบถามได้ที่ Food Makerspace เมืองนวัตกรรมส่วนขยาย ม.แม่ฟ้าหลวง เบอร์โทรศัพท์ 0-5391-6939,0-5391-6391      ด้านนางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงราย กล่าวว่า ที่ผ่านมา ททท เชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดทำกิจกรรมชาและกาแฟ ผ่านมาแล้ว ดังนั้นกิจกรรมต่อไปจึงมองในเรื่องของอาหาร ซึ่งถือว่าอาหารท้องถิ่นจะเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่เป็นจุดขายของเชียงรายที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ 

     วันนี้จะเป็นเรื่องราวของอาหารที่จะเป็นอัตลักษณ์ของเชียงราย เป็นการเพิ่มความรู้และทักษะใหม่ เพื่อติดอาวุธให้กับเชฟและผู้ประกอบการร้านอาหาร สำหรับเตรียมความพร้อมในการสร้างสรรค์เมนูอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆ เพื่อเตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวที่จะออกเดินทาง หาประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง  ซึ่งคาดว่า 15 ตุลาคมปีนี้ เชียงรายจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวได้


    คุณปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์ Flavor designer ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านกลิ่นรสมากกว่า 20 ปีและทีม บริษัท Silpin Asia Co., Ltd. ได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม Workshop และพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน ระบบ Zoom โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจเทคโนโลยีรวมถึงเทคนิคใหม่ๆ ด้านศาสตร์และศิลป์ทางด้านกลิ่นรสของ ความเป็นไทย ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆ ที่ช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยที่มีในอาหาร และเครื่องดื่มท้องถิ่น เพื่อเตรียมเปิดมิติใหม่ด้านการท่องเที่ยวและเตรียมตัวรองรับนักท่องเที่ยวที่พร้อมจะออก เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy tourism) ของจังหวัดเชียงรายในอนาคต