14 ก.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม (รวม +13 ราย) - ยืนยันสะสม 3,182 ราย

รายงานสถานการณ์โรค covid-19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564


**สรุปสถานการณ์ประจำวัน**
1. พบผู้ติดเชื้อ ตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวน +13 ราย
   @ภายในจังหวัด +13 ราย 
     *ตรวจพบในพื้นที่*
       -อ. แม่สาย 8 ราย (ต.เวียงพางคำ 3 ราย, ต.แม่สาย 5 ราย)
       -อ. แม่ฟ้าหลวง 2 ราย (ต.แม่ฟ้าหลวง 2 ราย) 
       -อ. แม่จัน 1 ราย (ต.แม่ไร่ 1 ราย)
       -อ. เมืองเชียงราย 1 ราย (ต.รอบเวียง 1 ราย)
       -อ.พญาเม็งราย 1 ราย (ต.ไม้ยา 1 ราย)   
   @ต่างจังหวัด +0 ราย
2. พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รวม +54 ราย
    @ในจังหวัด +54 ราย
    @ต่างจังหวัด +0 ราย
3.ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ระหว่างกักตัว/รักษาใน LQ +3 ราย


**ยอดผู้ติดเชื้อสะสม**
1.ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ในจังหวัด 1,990 ราย ต่างจังหวัด 1,192 ราย ยอดรวม 3,182 ราย
2.ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 1,197 ราย ต่างจังหวัด 759 ราย รวม 1,956 ราย
3.ติดเชื้อจากต่างประเทศ สะสม 70 ราย


**การรักษา**
-รักษาหาย +29 ราย
-รักษาหาย สะสม 2,811 ราย
-กำลังรักษา 337 ราย


**เสียชีวิต**
-วันนี้ +0 ราย
-เสียชีวิตสะสม 34 รายผู้ติดเชื้อยืนยัน (ตรวจ RT-PCR)ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATKยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ (ภาคเหนือ) วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ และสะสม วันที่ 1 เม.ย. 64 - 14 ก.ย. 64 เวลา 01:00 น.

จ.เชียงราย มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม เป็นลำดับที่ 61 ของประเทศสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384-5