เตรียมแจ้งจับ 2 เจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนแม่เย็นพัฒนา ยักยอกเงินหาย 27 ล้านบาท
       เมื่อวันที่ 10 ก.ย.64  บริเวณที่ทำการสหกรณ์เครดิตยูเนียนแม่เย็นพัฒนาจำกัด  ต.แม่เย็น  อ.พาน จ.เชียงราย  เจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงราย   เข้าตรวจสอบความผิดปกติการหมุนเวียนเงินในบัญชี ไม่สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ได้  เป็นเหตุให้มีเงินเหลือเพียง 1,000 กว่าบาท จากทุนดำเนินการของสหกรณ์ฯ 39 ล้านบาท   สร้างความเสียหายแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ กว่า 800 ราย  คณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนียนแม่เย็นพัฒนา  จึงมีมติให้พักการทำงานของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จำนวน 2  คนเป็นเวลา 7  วัน  ตั้งแต่วันที่ 8 – 14  ก.ย.64  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีสหกรณ์ทำการตรวจสอบสถานะการเงินของสหกรณ์ และรวบรวมพยานหลักหลักฐานจากสมาชิกสหกรณ์ฯ   
      นายสว่าง  เทพพายัพ  ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนแม่เย็นพัฒนา  เปิดเผยว่าคณะ กรรมการฯได้รับรายงานความผิดปกติของการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ จนทำให้มีเงินคงเหลือในบัญชีเพียง 1 พันกว่าบาท   ทำให้สมาชิกไม่สามารถทำการเบิกถอนเงินออกมาได้ และคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ของสหกรณ์ก็ไม่สามารถปล่อยกู้ให้สมาชิกได้เนื่องจากไม่มีเงินคงเหลือในบัญชี   จึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่  7  ก.ย.64  มีมติให้พักการทำงานของเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จำนวน 2 คน เป็นเวลา 7  วัน  มีนางบุญจิรา เกษคำ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และ นางสายทอง เมืองใจหล้า เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ฯ  ตั้งแต่วันที่ 8 – 14  ก.ย.64  
       เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าทำการสอบสวนสถานะการเงินของสหกรณ์  และให้สมาชิกนำหลักฐานมายื่นต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯตรวจสอบ  เบื้องต้นพบความเสียหายแล้วจำนวน  27  ล้านบาท  ซึ่งได้เริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.64  เป็นต้นมา  และคาดว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า ก็จะรวบรวมพยานหลักฐาน มอบให้เจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ 3 คน เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่เย็นพัฒนาที่ สภ.พาน จ.เชียงราย