10 ก.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม (รวม +16 ราย) - ยืนยันสะสม 3,114 ราย


รายงานสถานการณ์โรค covid-19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564


**สรุปสถานการณ์ประจำวัน**
1.ผู้ติดเชื้อยืนยันภายในจังหวัด (ตรวจ RT-PCR) พบในจังหวัด +16 ราย ต่างจังหวัด +0 ราย ยอดรวม +16 ราย
   *ตรวจพบในพื้นที่*
   - อ.แม่สาย 10 ราย (ต.แม่สาย 6 ราย, ต.เวียงพางคำ 3 ราย, ต.โป่งผา 1 ราย)   
   - อ.เมืองเชียงราย 3 ราย (ต.บ้านดู่ 2 ราย, ต.ห้วยชมภู 1 ราย)
   - อ.แม่จัน 2 ราย (ต.แม่ไร่ 1 ราย, ต.จันจว้าใต้ 1 ราย)         
   - อ.แม่สรวย 1 ราย (ต.วาวี 1 ราย)         

2.ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) พบในจังหวัด +28 ราย ต่างจังหวัด +0 ราย ยอดรวม +28 ราย
3.ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ระหว่างกักตัว/รักษาใน LQ +0 ราย    


**ยอดผู้ติดเชื้อ (RT-PCR)/ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) สะสม**
1.ผู้ติดเชื้อยืนยัน (ตรวจ RT-PCR) นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64 ในจังหวัด 1,924 ราย ต่างจังหวัด 1,190 ราย ยอดรวม 3,114 ราย
2.ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ตรวจ ATK) ในจังหวัด 997 ราย ต่างจังหวัด 757 ราย รวม 1,754 ราย
3.ติดเชื้อจากต่างประเทศ สะสม 67 ราย


**การรักษา**
-รักษาหาย +8 ราย
-รักษาหาย สะสม 2,707 ราย
-กำลังรักษา 376 ราย


**เสียชีวิต**
-วันนี้ +0 ราย
-สะสม 31 รายผู้ติดเชื้อยืนยัน (ตรวจ RT-PCR)


ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATKยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ (ภาคเหนือ) วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ และสะสม วันที่ 1 เม.ย. 64 - 10 ก.ย. 64 เวลา 01:00 น.

จ.เชียงราย มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม เป็นลำดับที่ 61 ของประเทศสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384-5