ประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายข้าวสารคุณภาพเชียงราย ณ สบันงาขันโตก ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย 63 เป็นต้นไป

จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาให้มีช่องทางการจำหน่ายข้าวสารคุณภาพดีให้กับผู้บริโภคโดยตรง ณ สบันงาขันโตก ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป


ข้าวสารหลากหลายชนิดที่จำหน่าย ณ จุดจำหน่ายสบันงาขันโตก เช่น ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย ซึ่งเป็นข้าว GI  ที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ข้าวหอมแม่จัน ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิ105 ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวกล้องงอก ข้าวมันปู ข้าวกล้องญี่ปุ่น ข้าวเหนียวสันป่าตอง ข้าวเหนียว กข6 ข้าวทับทิมชุมแพและข้าวอื่นๆอีกมากมาย 


พิเศษสุด ขอเชิญเลือกซื้อข้าวสารราคาพิเศษ ในวันเปิดจุดจำหน่าย วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น.


 อย่าลืม! อย่าพลาด! ขอเชิญเลือกซื้อข้าวสารจากเกษตรกรชาวนาได้โดยตรงที่สบันงาขันโตก ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
053150200