เทศบาลนครเชียงราย ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสวนสาธารณะริมตลิ่งเลียบริมน้ำกก

อ.สมลักษณ์ ปันติบุญ และคณะศิลปินจากสมาคมขัวศิลปะ เชียงราย, คุณชัชวาล พริ้งพวงแก้ว พร้อมด้วยภริยา ให้เกียรติร่วมชมความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสวนสาธารณะริมตลิ่ง เลียบริมน้ำกก ความยาวกว่า 1.8 กิโลเมตร นำโดยท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงราย วันชัย จงสุทธานามณี โดยในอนาคตจะได้ร่วมมือกันพัฒนาสวนสาธารณะแห่งนี้ให้ชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำกก และสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นอีกจุดหมายปลายทางของการเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองศิลปินโดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกันของพี่น้องชุมชนร่องเสือเต้น ชุมชนป่าแดง และชุมชนฝั่งหมิ่น ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย และกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ร่วมประชาคมโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ จัดสร้างสวนสาธารณะทางเลียบน้ำกก คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี 2563 นี้

 

// เทศบาลนครเชียงราย