พาณิชย์เชียงรายร่วมกับภาคเอกชนเปิดจุดจำหน่ายสินค้าลดราคาช่วยประชาชน ล็อต 4 ทุกอำเภอๆ ละ 2 วัน

นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมจุดหน่ายสินค้า ตามโครงการพาณิชย์ฯลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปิดจำหน่าย 2 อำเภอแรก ที่ลานข้าง ธกส.ขุนตาล  อำเภอขุนตาล  และลานกิจกรรมหน้าเทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น ในระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2563 ซึ่งในแต่ละอำเภอได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีประชาชนมาจับจ่ายซื้อสินค้าราคาถูกเป็นจำนวนมาก โดยต่างกล่าวว่า เป็นโครงการที่ช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนได้จริง เพราะสินค้าที่นำมาจำหน่าย เป็นสินค้าที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ทำให้ซื้อได้ในราคาที่ถูกลงมาก จึงสามารถซื้อได้ปริมาณมากขึ้น หรือมีเงินเหลือไปซื้อหาสิ่งของอื่นๆได้อีก

 

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ระดับอำเภอ Lot 4 เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นโดยร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ นำสินค้าจำเป็นมาลดราคาจำหน่ายให้ประชาชนสามารถซื้อได้ในราคาถูกลง ซึ่งในครั้งนี้มีสินค้าเด่นที่มีการลดราคาเป็นพิเศษ 5 รายการ คือ

- ข้าวหอมคัดพิเศษ 5 กก. ลดราคาเหลือถุงละ 95 บาท,
- ไข่ไก่แผงละ 60 บาท หรือฟองละ 2 บาท, 
- น้ำมันปาล์ม 1 ลิตร ขวดละ 30 บาท,
- น้ำตาลทราย กก.ละ 20 บาท และ
- ปลากระป๋อง จำหน่ายกระป๋องละ 10 บาท

นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมาย โดยกำหนดเปิดจุดจำหน่ายอำเภอละ 2 วัน 


สำหรับครั้งต่อไป ตามวันดังนี้

 

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2563
- ลานกิจกรรมหน้าเทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น
- ลานข้าง ธกส.สาขาขุนตาล อ.ขุนตาล

 

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2563
- ลานหน้าที่ว่าการอำเภอพยาเม็งรายหลังเก่า
- ลานหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ

 

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2563
- บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอเทิง (หลังที่2)
- สนามกีฬาบ้านเทอดไทย หมู่1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง

 

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2563
- ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า
- ลานจอดรถหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สรวย

 

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2563
- ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่จัน
- ตลาดบ้านตอน หมู่8 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย

 

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563
- บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย
- ลานหน้า กศน.อำเภอพาน

 

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563
- อาคารเอนกประสงค์ผาจรุย ที่ทำการปกครองอำเภอป่าแดด
- ตลาดกลางเทศบาลป่าก่อดำ อ.แม่ลาว

 

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563
- ตลาดคลองถมเวียงเชียงรุ้งเมืองใหม่ บ้านเหล่าเจริญราษฏร์ ม.11 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
- สนามที่ว่าการอำเภอดอยหลวง

 

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563
- ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน
- ลานฝึกยุววรรณ ต.แม่สาย อ.แม่สาย

 

ทั้งนี้ จะหมุนเวียนไปจนครบทุกอำเภอ  ซึ่งในการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในแต่ละพื้นที่ ได้กำหนดให้มีการคัดกรองผู้เข้ามารับบริการอย่างเคร่งครัด  โดยจัดทางเข้า-ออกทางเดียว วัดอุณหภูมิ  ลงทะเบียนผู้ใช้บริการ และกำหนดจุดเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)


// สวท.เชียงราย
// สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย