แจ้ง Call Center "เจียงฮายปิ๊กบ้าน" สำหรับผู้ที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวก อยากกลับมารักษาตัวที่เชียงราย

ชาวเชียงรายที่ป่วยโควิด-19 และประสงค์จะกลับมารักษายังภูมิลำเนา  ให้ประสานแจ้งความประสงค์กับทางโครงการเจียงฮายปิ๊กบ้านก่อนการเดินทาง  ที่สายด่วน Call Center ด้านบน หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร 065 0836054 หรือ 065 1208911 ทุกวัน เวลา 08.30 – 20.00 น.