อบจ.เชียงราย ขอเชิญเที่ยวงาน ตลาดประชารัฐเชียงราย 29-30 ก.ค. 64 นี้

อบจ.เชียงราย ขอเชิญเที่ยวงาน ตลาดประชารัฐเชียงราย 

ในพฤหัสบดีที่ 29 กรกฏาคม และวันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564 

ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. 

ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย