ผู้ป่วย 3 สี มีอาการอย่างไรบ้าง

1. ผู้ป่วยสีเขียว

ไม่มีอาการ หรืออาการน้อย  

เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ไอ/มีน้ำมูก มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป2. ผู้ป่วยสีเหลือง

อาการไม่รุนแรง  

แน่นหน้าอก ปอดอักเสบ หายใจลำบาก เวียนหัว ไอแล้วเหนื่อย อ่อนเพลีย ถ่ายเหลว 3 ครั้ง/วันหรือมากกว่า อาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว


3. ผู้ป่วยสีแดง

อาการหนัก  

หอบเหนื่อยหนักมาก แน่นหน้าอก หายใจเจ็บ อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว


// กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข