ขยายเวลาการกดยืนยันรับ "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ในเว็บเชียงรายร่วมใจ ได้ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2564

ขยายเวลาการกดยืนยันรับ "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ในเว็บเชียงรายร่วมใจ ได้ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2564


สำหรับท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียนฉีดวัคซีน สามารถลงทะเบียนผ่าน "เชียงรายร่วมใจ" โดยสแกน QR Code หรือ ลิงค์
http://cro.moph.go.th/appointment 


ทั้งนี้ ขณะนี้จังหวัดเชียงราย อยู่ระหว่างดำเนินการ เร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ , 7 โรคเรื้อรัง) จึงขอความร่วมมือ ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางเชียงรายร่วมใจ ที่เลือกสถานที่ฉีดเป็น โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ติดตามประกาศจากทางโรงพยาบาลฯ เรื่องการ จัดสรรคิววัคซีน ในลำดับต่อไป ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้// โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์