29 ก.ค.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม (รวม +38 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,619 ราย


สถานการณ์โรค covid-19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 (ระลอกเมษายน)


***สถานการณ์ประจำวัน***
 -พบผู้ติดเชื้อในจังหวัด 12 ราย พบในเขต อ.เมือง 6 ราย แม่สาย 4 ราย แม่จัน 2 ราย
 -ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 2 ราย ตรวจพบในพื้นที่ อ.เทิง 2 ราย
 -รับผู้ป่วยมารักษา 24 ราย มาจาก กทม. 19 ราย ปทุมธานี 1 ราย สระบุรี 1 ราย สมุทรปราการ 1 ราย ระนอง 1 ราย นครนายก 1 ราย มีภูมิลำเนา แยกอำเภอ ดังนี้ เมือง 7 ราย เทิง 3 ราย แม่จัน 3 ราย แม่สาย 2 ราย ขุนตาล 2 ราย เชียงแสน 2 ราย แม่ฟ้าหลวง 1 ราย ป่าแดด 1 ราย พาน 1 ราย แม่สรวย 1 ราย พญาเม็งราย 1 ราย
 -รวม 24 ราย


***ยอดผู้ป่วยสะสม*** (นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64)
-ผู้ติดเชื้อสะสม 1,619 ราย
-ติดเชื้อในจังหวัดสะสม 1,021 ราย 
-ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัดสะสม 215 ราย 
-รับมารักษาจากต่างจังหวัด (ตั้งแต่ 7-26 ก.ค.64) สะสม 383 ราย 


***การรักษา***
 -รักษาหายแล้ว 1,292 ราย 
 -อยู่ระหว่างรักษา 303 ราย (รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 37 ราย รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 90 ราย รพ.ชุมชน 30 ราย Hospitel 80 ราย รพ.เอกชน 60 ราย แยกกักตัวในชุมชน :CI 6 ราย )


***เสียชีวิต***
-สะสม 24 ราย


แยกตามอำเภอ ดังนี้

- อ.เมืองเชียงราย (+6) 358 ราย

- อ.แม่สาย (+4) 293 ราย

- อ.เทิง  (+2) 161 ราย

- อ.พาน  78 ราย

- อ.เวียงป่าเป้า 48 ราย
- อ.แม่จัน (+2) 43 ราย

- อ.เชียงของ 40 ราย

- อ.เชียงแสน 30 ราย

- อ.แม่สรวย 30 ราย

- อ.เวียงชัย 24 ราย  
- เวียงแก่น 20 ราย

- อ.แม่ลาว 20 ราย  

- อ.ป่าแดด 19 ราย

- อ.แม่ฟ้าหลวง 19 ราย
- อ.ขุนตาล 17 ราย

- อ.พญาเม็งราย  15 ราย

- อ.ดอยหลวง 9 ราย

- อ.เวียงเชียงรุ้ง  5 ราย
- รับมารักษาจากต่างจังหวัด (+24) 383 ราย 

- Local Quarantine (LQ) 7 ราย
- ผู้ป่วยจากเรือนจำ 3 ราย
- ผู้ป่วยจากต่างประเทศ (+1) 20 ราย


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384-5


ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ภาคเหนือ วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 
จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ และสะสม วันที่ 1 เม.ย. 64 - 29 ก.ค. 64 เวลา 01:00 น.


จ.เชียงราย มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม เป็นลำดับที่ 52 ของประเทศ