เชียงราย  พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 18 ราย  ขณะที่ โครงการเจียงฮายปิ๊กบ้าน รอบที่ 5 รับผู้ป่วยโควิด-19 ชาวเชียงรายในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 35 ราย เดินทางถึงเชียงรายแล้ว

      วันนี้ (28 ก.ค. 64) ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์โควิด-19   ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 18 ราย เป็นการติดเชื้อในจังหวัด 2 ราย ผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 1 ราย  ผู้ป่วยที่รับมารักษาจากต่างจังหวัดจำนวน 18 ราย   ไม่มีผู้เสียชีวิต  ทำให้มียอดสะสมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่เมษายน 2564 รวม 1,581 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 1,009 ราย  เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 213 ราย รับมารักษาจากต่างจังหวัด 359 ราย รักษาหายแล้ว 1,257 ราย กำลังรักษา 300 ราย ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 39  ราย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 104 ราย โรงพยาบาลชุมชน 29 ราย  โรงพยาบาลเอกชน 57 ราย  และ Hospitel 71 ราย   มีผู้เสียชีวิตสะสมรวม 24 ราย    สำหรับปริมาณการให้วัคซีนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  ได้เผยแพร่สรุปการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19  ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีประชากรเป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ จำนวน  834,843 คน  มีผู้แจ้งความประสงค์รับวัคซีน จำนวน 476,063 คน  จำนวนฉีดวัคซีนสะสม  136,746 คน คิดเป็น 16.37%
        สำหรับโครงการเจียงฮายปิ๊กบ้าน  รอบที่ 5 บุคลากรทางการแพทย์และทีม SCOT ศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย  ได้ดำเนินการนำผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย  เดินทางถึงจังหวัดเชียงรายโดยปลอดภัย และ ถึงจุดคัดกรอง ที่โรงแรมโกลเด้นแลนด์และแยกผู้ป่วยได้ทำการคัดกรองและแยกผู้ป่วยตามความเหมาะสม  โดยนำส่งที่โรงพยาบาลสนามศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจำนวน 29 ราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1 ราย  และรอสังเกตอาการ ณ สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้อีก 5 ราย  ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจได้ดำเนินการทำความสะอาดรถเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผู้ป่วยในรอบถัดไป ซึ่งขณะนี้ยังคงมีชาวเชียงรายที่ป่วยโควิด-19 แจ้งความประสงค์กลับมารักษายังภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง