พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

     นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย กลุ่มลูกเสือ และกำลังพลจิตอาสา จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา เมื่อเช้าวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 ที่มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564     สำหรับกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะครั้งนี้ พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงรายทุกหมูเหล่าร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้รับความสนใจและความร่วมมือจากกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ ตลอดทั้งประชาชนทั่วไป เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ด้วยปณิธานความมุ่งมั่นในการทำความดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ 


     โดยได้ทำการเปิดรับบริจาค ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กระทั่งถึงเวลา 14.00 น. ซึ่งผู้ที่บริจาคโลหิตในวันนี้ จะได้รับเสื้อยืดที่ระลึก ประกาศเกียรติคุณ และได้ลุ้นรับรางวัลพิเศษมากมาย ซึ่งโลหิต รวมทั้ง อวัยวะที่ได้รับบริจาคมาในครั้งนี้ จะได้มอบให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นำไปใช้ในการบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วย ตลอดทั้งการผ่าตัด และผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตเพื่อใช้ในการรักษาชีวิต รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ เป็นพลังในการทำความดีเพื่อส่วนรวมต่อไป ตามอุดมการณ์ของสภากาชาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ขจัดโรค และกำจัดภัยแก่มวลมนุษย์ ที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา และฐานะในสังคม


     ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร และผู้ร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม รวมทั้งรักษาระยะห่างระหว่างกันในช่วงของการบริจาคโลหิตอีกด้วย