28 ก.ค.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม (รวม +18 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,581 ราย

สถานการณ์โรค covid-19 จังหวัดเชียงราย  ประจำวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 (ระลอกเมษายน)


***สถานการณ์ประจำวัน***

-พบผู้ติดเชื้อในจังหวัด 2 ราย
-พบผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 1 ราย
-รับผู้ป่วยมารักษา 15 ราย
-รวมเป็น 18 ราย


***ยอดผู้ป่วยสะสม*** (ระลอกเมษายน นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64)
-ผู้ติดเชื้อสะสม 1,581 ราย
-ติดเชื้อในจังหวัดสะสม 1,009 ราย
-ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัดสะสม 213 ราย
-รับมารักษาจากต่างจังหวัดสะสม 359 ราย


***การรักษา***
-รักษาหายแล้ว 1,257 ราย
-กำลังรักษา 300 ราย (รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 39 ราย รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 104 ราย รพ.ชุมชน 29 ราย Hospitel 71 ราย รพ.เอกชน 57 ราย)


***เสียชีวิต***
- ไม่พบผู้เสียชีวิต
- เสียชีวิตสะสม 24 ราย


แยกตามอำเภอ ดังนี้

- อ.เมืองเชียงราย (+2) 352 ราย

- อ.แม่สาย 289 ราย

- อ.เทิง  (+1) 159 ราย

- อ.พาน  78 ราย

- อ.เวียงป่าเป้า 48 ราย
- อ.แม่จัน 41 ราย

- อ.เชียงของ 40 ราย

- อ.เชียงแสน 30 ราย

- อ.แม่สรวย 30 ราย

- อ.เวียงชัย 24 ราย  
- เวียงแก่น 20 ราย

- อ.แม่ลาว 20 ราย  

- อ.ป่าแดด 19 ราย

- อ.แม่ฟ้าหลวง 19 ราย
- อ.ขุนตาล 17 ราย

- อ.พญาเม็งราย  15 ราย

- อ.ดอยหลวง 9 ราย

- อ.เวียงเชียงรุ้ง  5 ราย
- รับมารักษาจากต่างจังหวัด (+15) 359 ราย 

- Local Quarantine (LQ) 7 ราย
- ผู้ป่วยจากเรือนจำ 3 ราย
- ผู้ป่วยจากต่างประเทศ  19 ราย


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384-5


ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ภาคเหนือ วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564