เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เปิดรับสมัครหลักสูตรการทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม (1เดือน) เริ่มเรียน 16 สิงหาคมนี้

!!! เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
รับสมัคร หลักสูตร การทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม (1เดือน)
เริ่มเรียน 16 สิงหาคม 2564 - 17 กันยายน 2564


สมัครออนไลน์ได้ที่
http://www.vtw-cr.go.th/register-online.php


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย 

โทร. 053-723-950, 081-961-6676