เชียงราย  พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 23 ราย  เร่งส่งรถบัส คันที่ 5 ไปรับคนเชียงรายป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กลับมารักษายังภูมิลำเนา

เชียงราย  พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 23 ราย  เร่งส่งรถบัส คันที่ 5 ไปรับคนเชียงรายป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กลับมารักษายังภูมิลำเนา รวมขณะนี้รับผู้ป่วยมารักษาแล้วกว่า 350 รายวันนี้ (27 ก.ค. 64) ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์โควิด-19   ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 23 ราย เป็นการติดเชื้อในจังหวัด 2 ราย  ผู้ป่วยที่รับมารักษาจากต่างจังหวัดจำนวน 21 ราย   ไม่พบผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด  และไม่มีผู้เสียชีวิต  ทำให้มียอดสะสมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่เมษายน 2564 รวม 1,563 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 1,007 ราย  เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 212 ราย รับมารักษาจากต่างจังหวัด 344 ราย รักษาหายแล้ว 1,227 ราย กำลังรักษา 312 ราย ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 41  ราย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 100 ราย โรงพยาบาลชุมชน 31 ราย  โรงพยาบาลเอกชน 64 ราย  และ Hospitel 76 ราย   มีผู้เสียชีวิตสะสมรวม 24 ราย  ซึ่งขณะนี้มีการครองเตียงเพื่อรักษาผู้ป่วยแล้ว 390 เตียง   ยังคงมีปริมาณเตียงรองรับได้อีก 434 เตียง  จากจำนวนเตียงที่เตรียมพร้อมไว้ทั้งหมด 824 เตียง
สำหรับโครงการเจียงฮายปิ๊กบ้าน  ที่ดำเนินการส่งรถบัสไปรับชาวเชียงรายที่ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กลับมารักษายังภูมิลำเนานั้น   ได้รับผู้ป่วยกลับมารักษาแล้วจำนวน  344 ราย  โดยในวันนี้ ได้ส่งรถไปรับอีกเป็นคันที่ 5 มีผู้ลงทะเบียนเดินทาง 40 คน  ซึ่งจะเดินทางมาถึงเช้าวันที่ 28 กรกฎาคม นี้  


ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งตัวผู้ป่วยเองและชาวเชียงรายมากที่สุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายได้ขอความร่วมมือชาวเชียงรายที่ป่วยโควิด-19 และประสงค์จะกลับมารักษายังภูมิลำเนา  ให้ประสานแจ้งความประสงค์กับทางโครงการเจียงฮายปิ๊กบ้านก่อนการเดินทาง  ที่สายด่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร 065 0836054 หรือ 065 1208911 ทุกวัน เวลา 08.30 – 20.00 น.