จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์จัดรถโมบายสินค้าลดค่าครองชีพ ขายสินค้าราคาถูกถึงหน้าบ้านบรรเทาผลกระทบลดติดเชื้อโควิด

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ระยะที่ 4 ในปัจจุบันมีการกระจายการแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ส่งผลกระทบถึงประชาชนผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้น้อย และส่งผลกระทบถึงค่าครองชีพของประชาชนเป็นอย่างมาก

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมต.พาณิชย์ จึงมีนโยบายจัด "โครงการ รถMobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก" โดยใช้รถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตไปจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศในราคาถูกว่าท้องตลาด 20-40 % ซึ่งรถโมบายล์ดังกล่าวจะนำสินค้าไปจำหน่ายถึงหน้าบ้านในชุมชนต่างๆอย่างทั่วถึงตลอดระยะเวลา 30 วัน ซึ่งมีการดำเนินการนำร่องไปแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น , นครราชสีมา และ 10 จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดง (กรุงเทพมหานครฯ/สมุทรปราการ/สมุทรสาคร/ชลบุรี/นนทบุรี/ฉะเชิงเทรา/พระนครศรีอยุธยา/ปทุมธานี/ระยอง/นครปฐม) จังหวัดเชียงรายโดยพาณิชย์จังหวัดเชียงรายจึงได้ดำเนินการ   "โครงการ รถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุนเศรษฐกิจฐานราก" กำหนดปล่อยรถโมบายล์ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564  โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เป็นวันแรก รวมระยะเวลา 30 วัน ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย 


นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย กล่าวว่า จากสถิติที่ผ่านมา แม้ว่าจังหวัดเชียงรายจะมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้น จากข้อมูลพบว่าเป็นตัวเลขการติดเชื้อของชาวเชียงรายที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงมารักษาตัวที่บ้านเกิด โดยผู้ติดเชื้อในจังหวัดมีน้อยมาก อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงรายยังคงต้องรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) อย่างเข้มงวดไว้ก่อน อาจส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนเชียงรายบ้างพอสมควร "โครงการ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก" จึงเป็นโครงการที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการนี้จำนวน 161.32 ล้านบาท โดยให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินงาน “โครงการรถโมบายพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก” ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด 76 จังหวัด ซึ่งสินค้าต่างๆที่นำมาจำหน่ายให้ประชาชนล้วนเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อยไปพร้อมกัน 


นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า "โครงการ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก"  เป็นนโยบายของ  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมต.พาณิชย์ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายได้จัดเตรียมรถโมบายล์ไว้ออกวิ่งจำหน่ายสินค้าทุกวัน วันละ 13 คัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 คัน และห้างหุ้นส่วนจำกัด คงการค้า  จำนวน 5 คัน ออกวิ่งทุกวันรวม 30 วันๆละ 3 อำเภอหมุนเวียนกันไป 

- โดยในวันแรกวิ่งรถไปที่ อ.เมือง แม่ลาว เวียงชัย 

- วันที่ 2 แม่ฟ้าหลวง แม่สาย แม่จัน 

- วันที่ 3 เชียงแสน เวียงแก่น เชียงของ 

- วันที่ 4 ขุนตาล พญาเม็งราย เทิง 

- วันที่ 5 ป่าแดด เวียงป่าเป้า พาน

- วันที่ 6 ดอยหลวง แม่สรวย เวียงเชียงรุ้ง 

หลังจากนั้นจะออกวิ่งรถหมุนวนตามลำดับดังกล่าวต่อไปจนครับ 30 วัน 
ส่วนสินค้าที่นำไปจำหน่ายกับรถโมบายล์ ได้แก่ สินค้าที่จำเป็นต่อการยังชีพ เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำตาล น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค เช่น อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องปรุงรส ของใช้ภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์ชำระล้างร่างกาย และ ผลิตภัณฑ์ซักล้าง ซึ่งการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การดำรงชีพไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาถูกถึงในชุมชมที่อาศัย นอกจากช่วยลดผลกระทบด้านค่าครองชีพแล้ว ยังช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ได้อีกด้วย เนื่องจากประชาชนไม่จำเป็นต้องออกไปนอกบ้านตระเวนซื้อสินค้า เป็นการลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อได้อีกทางหนึ่ง นางณัฐพรกล่าว


ประชาชนเชียงรายสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงพื้นที่จำหน่ายสินค้าของรถโมบายล์และรับรายงานข้อมูลข่าวสาร  "โครงการ รถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก " ได้ที่ facebook: รถMobile พาณิชย์ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เชียงราย หรือเว็บไซต์ https://forwardstudio.co.th/mobile/ หรือโทรศัพท์ 053-150-200 (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย)