27 ก.ค.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม (รวม +23 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,563 ราย
สถานการณ์โรค covid-19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 (ระลอกเมษายน)


***สถานการณ์ประจำวัน***
 -วันนี้พบผู้ติดเชื้อในจังหวัด 2 ราย พบในเขต อ.เมือง 1 ราย แม่จัน 1 ราย
 -รับผู้ป่วยมารักษา 21 ราย มาจาก กทม. 8 ราย ปทุมธานี 5 ราย นครปฐม 4 ราย ปราจีนบุรี 2 ราย สมุทรสาคร 1 ราย สมุทรปราการ 1 ราย
 -รวม 23 ราย


***ยอดผู้ป่วยสะสม*** (นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64)
-ผู้ติดเชื้อสะสม 1,563 ราย
-ติดเชื้อในจังหวัดสะสม 1,007 ราย 
-ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัดสะสม 212 ราย 
-รับมารักษาจากต่างจังหวัด (ตั้งแต่ 7-26 ก.ค.64) สะสม 344 ราย 


***การรักษา***
 -รักษาหายแล้ว 1,227 ราย 
 -อยู่ระหว่างรักษา 312 ราย (รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 41 ราย รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 100 ราย รพ.ชุมชน 31 ราย Hospitel 76 ราย รพ.เอกชน 64 ราย)


***เสียชีวิต***
-สะสม 24 ราย


แยกตามอำเภอ ดังนี้

- อ.เมืองเชียงราย (+1) 350 ราย

- อ.แม่สาย 289 ราย

- อ.เทิง 158 ราย

- อ.พาน  78 ราย

- อ.เวียงป่าเป้า 48 ราย
- อ.แม่จัน  (+1) 41 ราย

- อ.เชียงของ 40 ราย

- อ.เชียงแสน 30 ราย

- อ.แม่สรวย 30 ราย

- อ.เวียงชัย 24 ราย  
- เวียงแก่น 20 ราย

- อ.แม่ลาว 20 ราย  

- อ.ป่าแดด 19 ราย

- อ.แม่ฟ้าหลวง 19 ราย
- อ.ขุนตาล 17 ราย

- อ.พญาเม็งราย  15 ราย

- อ.ดอยหลวง 9 ราย

- อ.เวียงเชียงรุ้ง  5 ราย
- รับมารักษาจากต่างจังหวัด (+21) 344 ราย 

- Local Quarantine (LQ) 7 ราย
- ผู้ป่วยจากเรือนจำ 3 ราย
- ผู้ป่วยจากต่างประเทศ  19 ราย


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384-5


ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ภาคเหนือ วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564