อบจ.เชียงราย พร้อมขับเคลื่อน เตรียมรถบัส คันที่ 5 ฮับคนเจียงฮายปิ๊กบ้าน
อบจ เชียงราย พร้อมขับเคลื่อน เตรียมรถบัส คันที่ 5 ฮับคนเจียงฮายปิ๊กบ้าน 


พี่น้องชาวเชียงรายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด
#ป่วยด้วยโรคโควิค – 19 หรือมีผลตรวจโควิค – 19 เป็นบวก


หากมีความจำเป็นจะต้องย้ายมารักษาตัวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ขอให้ท่านติดต่อล่วงหน้า เพื่อประสานในการรักษาได้ที่


สายด่วน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โทร 065 0836054 หรือ 065 1208911 ทุกวัน ช่วงเวลา 08.30 – 20.00 น