26 ก.ค.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม (รวม +36 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,540 ราย

รายงานสถานการณ์โรค covid-19 จังหวัดเชียงราย  ประจำวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 (ระลอกเมษายน)


***สถานการณ์ประจำวัน***

-วันนี้พบผู้ติดเชื้อในจังหวัด 2 ราย (อ.แม่ลาว 2 ราย)

-ไม่พบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

-รับผู้ป่วยมารักษา 34 ราย มาจาก กทม. 19 ราย นนทบุรี 7 ราย ปทุมธานี 4 ราย นครปฐม 1 ราย อยุธยา 2 ราย สมุทรปราการ 1 ราย

-รวม 36 ราย 


***ยอดผู้ป่วยสะสม*** (นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64)

-ผู้ติดเชื้อสะสม 1,540 ราย

-ติดเชื้อในจังหวัดสะสม 1,005 ราย 

-ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัดสะสม 212 ราย 

-รับมารักษาจากต่างจังหวัด (ตั้งแต่ 7-25 ก.ค.64) สะสม 323 ราย 


***การรักษา***

-รักษาหายแล้ว 1,200 ราย 

-อยู่ระหว่างรักษา 316 ราย (รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 45 ราย รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 106 ราย รพ.ชุมชน/Hospitel 104 ราย รพ.เอกชน 61 ราย)


***เสียชีวิต***

-สะสม 24 ราย


แยกตามอำเภอ ดังนี้

- อ.เมืองเชียงราย 349 ราย

- อ.แม่สาย 289 ราย

- อ.เทิง 158 ราย

- อ.พาน  78 ราย

- อ.เวียงป่าเป้า 48 ราย
- อ.แม่จัน  40 ราย

- อ.เชียงของ 40 ราย

- อ.เชียงแสน 30 ราย

- อ.แม่สรวย 30 ราย

- อ.เวียงชัย 24 ราย  
- เวียงแก่น 20 ราย

- อ.แม่ลาว (+2) 20 ราย  

- อ.ป่าแดด 19 ราย

- อ.แม่ฟ้าหลวง 19 ราย
- อ.ขุนตาล 17 ราย

- อ.พญาเม็งราย  15 ราย

- อ.ดอยหลวง 9 ราย

- อ.เวียงเชียงรุ้ง  5 ราย
- รับมารักษาจากต่างจังหวัด (+34) 323 ราย 

- Local Quarantine (LQ) 7 ราย
- ผู้ป่วยจากเรือนจำ 3 ราย
- ผู้ป่วยจากต่างประเทศ  19 ราย


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384-5


ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ภาคเหนือ วันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2564