24 ก.ค.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม (รวม +26 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,482 ราย

รายงานสถานการณ์โรค covid-19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 (ระลอกเมษายน)


***สถานการณ์ประจำวัน***

-วันนี้พบผู้ติดเชื้อในจังหวัด 5 ราย (อ.พาน 4 ราย ขุนตาล 1 ราย)

-พบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 3 ราย ตรวจพบในพื้นที่ อ.เชียงของ 1 ราย แม่สรวย 1 ราย ขุนตาล 1 ราย 

-รับผู้ป่วยมารักษา 18 ราย มาจาก กทม. 17 ราย นครราชสีมา 1 ราย 

-รวม 26 ราย


***ยอดผู้ป่วยสะสม*** (นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64)

-ผู้ติดเชื้อสะสม 1,482 ราย

-ติดเชื้อในจังหวัดสะสม 1,000 ราย 

-ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัดสะสม 211 ราย 

-รับมารักษาจากต่างจังหวัด (ตั้งแต่ 7-23 ก.ค.64) สะสม 271 ราย 


***การรักษา***

-รักษาหายแล้ว 1,156 ราย 

-อยู่ระหว่างรักษา 305 ราย (รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 48 ราย รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 115 ราย รพ.ชุมชน/Hospitel 94 ราย รพ.เอกชน 48 ราย)


***เสียชีวิต***

-สะสม 21 ราย


แยกตามอำเภอ ดังนี้

- อ.เมืองเชียงราย 349 ราย

- อ.แม่สาย 288 ราย

- อ.เทิง 158 ราย

- อ.พาน (+4)  76 ราย

- อ.เวียงป่าเป้า 48 ราย
- อ.แม่จัน  40 ราย

- อ.เชียงของ (+1) 40 ราย

- อ.เชียงแสน 30 ราย

- อ.แม่สรวย (+1)  30 ราย

- อ.เวียงชัย 24 ราย  
- เวียงแก่น 20 ราย

- อ.ป่าแดด 19 ราย

- อ.แม่ฟ้าหลวง 19 ราย
- อ.แม่ลาว 17 ราย  

- อ.พญาเม็งราย  15 ราย
- อ.ขุนตาล (+2) 17 ราย

- อ.ดอยหลวง 9 ราย

- อ.เวียงเชียงรุ้ง  5 ราย
- รับมารักษาจากต่างจังหวัด (+18) 271 ราย 

- Local Quarantine (LQ) 7 ราย
- ผู้ป่วยจากเรือนจำ 3 ราย
- ผู้ป่วยจากต่างประเทศ (+2) 19 ราย


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384-5


ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ภาคเหนือ วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2564