23 ก.ค.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม (รวม +25 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,456 ราย


รายงานสถานการณ์โรค covid-19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 (ระลอกเมษายน)


***สถานการณ์ประจำวัน***
 -วันนี้พบผู้ติดเชื้อในจังหวัด 10 ราย (อ.เมือง 3 ราย แม่จัน 2 ราย แม่ลาว 1 ราย แม่สาย 4 ราย
 -พบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 2 ราย ตรวจพบในพื้นที่ อ.เมือง 1 ราย ขุนตาล 1 ราย 
 -รับผู้ป่วยมารักษา 13 ราย มาจาก กทม. 5 ราย อยุธยา 4 ราย สมุทรปราการ 2 ราย นนทบุรี 1 ราย ปทุมธานี 1 ราย มีภูมิลำเนา อ.แม่สาย 3 ราย เทิง 2 ราย แม่จัน 2 ราย พาน 2 ราย ป่าแดด 1 ราย เมือง 1 ราย พญาเม็งราย 1 ราย ดอยหลวง 1 ราย
 -รวม 25 ราย


***ยอดผู้ป่วยสะสม*** (นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64)
-ผู้ติดเชื้อสะสม 1,456 ราย
-ติดเชื้อในจังหวัดสะสม 995 ราย 
-ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัดสะสม 208 ราย 
-รับมารักษาจากต่างจังหวัด (ตั้งแต่ 7-22 ก.ค.64) สะสม 253 ราย 


***การรักษา***
 -รักษาหายแล้ว 1,142 ราย 
 -อยู่ระหว่างรักษา 293 ราย (รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 55 ราย รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 105 ราย รพ.ชุมชน/Hospitel 84 ราย รพ.เอกชน 49 ราย)


***เสียชีวิต***
-สะสม 21 ราย


แยกตามอำเภอ ดังนี้

- อ.เมืองเชียงราย (+4) 349 ราย

- อ.แม่สาย (+4) 288 ราย

- อ.เทิง 158 ราย

- อ.พาน  72 ราย

- อ.เวียงป่าเป้า 48 ราย
- อ.แม่จัน (+2) 40 ราย

- อ.เชียงของ 39 ราย

- อ.เชียงแสน 30 ราย

- อ.แม่สรวย  29 ราย

- อ.เวียงชัย 24 ราย  
- เวียงแก่น 20 ราย
- อ.ป่าแดด 19 ราย

- อ.แม่ฟ้าหลวง 19 ราย
- อ.แม่ลาว (+1) 17 ราย  

- อ.พญาเม็งราย  15 ราย
- อ.ขุนตาล (+1) 15 ราย

- อ.ดอยหลวง 9 ราย

- อ.เวียงเชียงรุ้ง  5 ราย
- รับมารักษาจากต่างจังหวัด (+13) 253 ราย 

- Local Quarantine (LQ) 7 ราย
- ผู้ป่วยจากเรือนจำ 3 ราย
- ผู้ป่วยจากต่างประเทศ (+1) 17 ราย


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384-5


ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ภาคเหนือ วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564