22 ก.ค.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม (รวม +36 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,431 ราย


รายงานสถานการณ์โรค covid-19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 (ระลอกเมษายน)


***สถานการณ์ประจำวัน***
 -วันนี้พบผู้ติดเชื้อในจังหวัด 2 ราย (พื้นที่ อ.แม่จัน 1 ขุนตาล 1 ราย)
 -พบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 2 ราย (ชลบุรี 1 ราย สุพรรณบุรี 1 ราย) พบพื้นที่ อ.เมือง 1 ราย อ.ขุนตาล 1 ราย
 -รับผู้ป่วยมารักษา 32 ราย (จาก กทม. 19 ราย ปทุมธานี 3 ราย นนทบุรี 3 ราย สมุทรปราการ 2 ราย อยุธยา 3 ราย นครราสีมา 2 ราย) ภูมิลำเนา อ.แม่ฟ้าหลวง 11 ราย เมือง 4 ราย พาน 4 ราย ขุนตาล 2 ราย แม่สาย 2 ราย เวียงป่าเป้า 2 ราย เชียงแสน 2 ราย ป่าแดด 2  ราย เชียงของ 1 ราย เทิง 1 ราย พญาเม็งราย 1 ราย 
-รวม 36 ราย


***ยอดผู้ป่วยสะสม*** (นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64)
-ผู้ติดเชื้อสะสม 1,431 ราย
-ติดเชื้อในจังหวัดสะสม 985 ราย 
-ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัดสะสม 206 ราย 
-รับมารักษาจากต่างจังหวัด (ตั้งแต่ 7-21 ก.ค.64) สะสม 240 ราย 


***การรักษา***
 -รักษาหายแล้ว 1,119 ราย 
 -อยู่ระหว่างรักษา 291 ราย (รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 50 ราย รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 127 ราย รพ.ชุมชน/Hospitel 71 ราย รพ.เอกชน 43 ราย)


***เสียชีวิต***
-สะสม 21 ราย


แยกตามอำเภอ ดังนี้

- อ.เมืองเชียงราย (+1) 345 ราย

- อ.แม่สาย 284 ราย

- อ.เทิง 158 ราย

- อ.พาน  72 ราย

- อ.เวียงป่าเป้า 48 ราย

- อ.เชียงของ 39 ราย
- อ.แม่จัน (+1)  38 ราย

- อ.เชียงแสน 30 ราย

- อ.แม่สรวย  29 ราย

- อ.เวียงชัย 24 ราย  
- เวียงแก่น 20 ราย
- อ.ป่าแดด 19 ราย

- อ.แม่ฟ้าหลวง 19 ราย
- อ.แม่ลาว 16 ราย  

- อ.พญาเม็งราย  15 ราย
- อ.ขุนตาล (+2) 14 ราย

- อ.ดอยหลวง 9 ราย

- อ.เวียงเชียงรุ้ง  5 ราย
- รับมารักษาจากต่างจังหวัด (+32) 240 ราย 

- Local Quarantine (LQ) 7 ราย
- ผู้ป่วยจากเรือนจำ 3 ราย
- ผู้ป่วยจากต่างประเทศ (+5) 16 ราย


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384-5


ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ภาคเหนือ วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564