21 ก.ค.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม (รวม +29 ราย) เสียชีวิต (+1 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,395 ราย

รายงานสถานการณ์โรค covid-19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564

***สถานการณ์ประจำวัน***
-พบผู้ติดเชื้อในจังหวัด 6 ราย
-พบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 3 ราย
-รับผู้ป่วยมารักษา 20 ราย
-รวมเป็น 29 ราย

***ยอดผู้ป่วยสะสม*** (ระลอกเมษายน นับตั้งแต่ 6 เม.ย.64)
-ผู้ติดเชื้อสะสม 1,395 ราย
-ติดเชื้อในจังหวัดสะสม 983 ราย
-ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัดสะสม 204 ราย
-รับมารักษาจากต่างจังหวัดสะสม 208 ราย

***การรักษา***
-รักษาหายแล้ว 1,107 ราย
-กำลังรักษา 267 ราย (รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 53 ราย รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 102 ราย รพ.ชุมชน/Hospitel 68 ราย รพ.เอกชน 44 ราย)

***เสียชีวิต***
-เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 21 ราย


แยกตามอำเภอ ดังนี้

- อ.เมืองเชียงราย (+2) 344 ราย

- อ.แม่สาย (+1) 284 ราย

- อ.เทิง 158 ราย

- อ.พาน  72 ราย

- อ.เวียงป่าเป้า 48 ราย

- อ.เชียงของ 39 ราย
- อ.แม่จัน (+1)  37 ราย

- อ.เชียงแสน 30 ราย

- อ.แม่สรวย  29 ราย

- อ.เวียงชัย 24 ราย  
- เวียงแก่น 20 ราย
- อ.ป่าแดด 19 ราย

- อ.แม่ฟ้าหลวง 19 ราย
- อ.แม่ลาว (+2) 16 ราย  

- อ.พญาเม็งราย  15 ราย
- อ.ขุนตาล (+3) 12 ราย

- อ.ดอยหลวง 9 ราย

- อ.เวียงเชียงรุ้ง  5 ราย
- รับมารักษาจากต่างจังหวัด (+20) 208 ราย 

- Local Quarantine (LQ) 7 ราย
- ผู้ป่วยจากเรือนจำ 3 ราย
- ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 11 ราย


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384-5ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ภาคเหนือ วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564