ประกาศ อ.เวียงป่าเป้า กรณีผู้ที่เดินทางมาจากแคมป์คนงานก่อสร้างเข้าพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเวียงป่าเป้า 


ประกาศ ให้ผู้ที่เดินทางมาจากแคมป์คนงานก่อสร้างในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา ยะลา นราธิวาส


หากเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า

1. ให้รายงานตัวต่อ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / อสม. หรือ รพ.สต.ในพื้นที่

2. ให้แยกกักตัว 14 วัน ตามมาตรการ รวมถึงการปฏิบัติตัว ตามหลัก D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

ชาวอำเภอเวียงป้าเป้า "ร่วมใจป้องกันโควิด-19"