27 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+18 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 934 ราย

รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย วันที่ 27 มิ.ย.64 เวลา 12.00 น.

จำนวนผู้ป่วยยืนยันระรอกเมษายน 2564 (ตั้งแต่ 6 เมษายน 2564)

- ผู้ติดเชื้อรายใหม่ (วันนี้) +18 ราย
- ผู้ป่วยยืนยันสะสม 934 ราย ( ติดเชื้อในจังหวัด 797 ราย , ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 137 ราย )
- กำลังรักษา 238 ราย
- หายป่วยแล้ว 686 ราย
- เสียชีวิตสะสม 10 ราย


แยกตามอำเภอ ดังนี้

- อ.เมืองเชียงราย (+4) 276 ราย

- อ.แม่สาย (+2) 248 ราย

- อ.เทิง (+4) 132 ราย

- อ.พาน 68 ราย

- อ.เชียงของ (+1) 34 ราย

- อ.เวียงป่าเป้า (+3) 31 ราย

- อ.แม่สรวย 24 ราย
- อ.ป่าแดด 19 ราย
- เวียงแก่น 16 ราย

- อ.แม่ฟ้าหลวง 16 ราย

- อ.พญาเม็งราย (+2) 14 ราย

- อ.แม่จัน 14 ราย
- อ.แม่ลาว 12 ราย
- อ.เชียงแสน 10 ราย

- อ.ดอยหลวง 9 ราย

- อ.เวียงชัย (+1) 5 ราย

- อ.เวียงเชียงรุ้ง (+1) 3 ราย

- อ.ขุนตาล 3 ราย


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384-5