25 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+28 ราย) เสียชีวิต (+1) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 896 ราย

รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย วันที่ 25 มิ.ย.64 เวลา 12.00 น.

จำนวนผู้ป่วยยืนยันระรอกเมษายน 2564 (ตั้งแต่ 6 เมษายน 2564)

- ผู้ติดเชื้อรายใหม่ (วันนี้) +28 ราย
- ผู้ป่วยยืนยันสะสม 896 ราย ( ติดเชื้อในจังหวัด 762ราย , ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 134 ราย )
- กำลังรักษา 225 ราย
- หายป่วยแล้ว 661 ราย
- เสียชีวิตสะสม (+1) 10 ราย


แยกตามอำเภอ ดังนี้

- อ.เมืองเชียงราย (+11) 267 ราย

- อ.แม่สาย (+6) 244 ราย

- อ.เทิง (+6) 127 ราย

- อ.พาน 65 ราย

- อ.เชียงของ 30 ราย

- อ.เวียงป่าเป้า 27 ราย

- อ.แม่สรวย 24 ราย
- อ.ป่าแดด 19 ราย
- เวียงแก่น (+3) 16 ราย

- อ.แม่ฟ้าหลวง (+1) 16 ราย

- อ.แม่จัน 14 ราย
- อ.พญาเม็งราย (+1) 12 ราย
- อ.แม่ลาว 12 ราย
- อ.ดอยหลวง 9 ราย
- อ.เชียงแสน 8 ราย

- อ.ขุนตาล 3 ราย

- อ.เวียงชัย 3 ราย
- อ.เวียงเชียงรุ้ง 0 ราย


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384-5** Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 16 อำเภอแม่ฟ้าหลวง