24 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+47 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 868 ราย

รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย วันที่ 24 มิ.ย.64 เวลา 12.00 น.

จำนวนผู้ป่วยยืนยันระรอกเมษายน 2564 (ตั้งแต่ 6 เมษายน 2564)

- ผู้ติดเชื้อรายใหม่ (วันนี้) +47 ราย
- ผู้ป่วยยืนยันสะสม 868 ราย ( ติดเชื้อในจังหวัด 734ราย , ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 134 ราย )
- กำลังรักษา 218 ราย
- หายป่วยแล้ว 641 ราย
- เสียชีวิตสะสม 9 ราย


แยกตามอำเภอ ดังนี้

- อ.เมืองเชียงราย (+8) 256 ราย

- อ.แม่สาย (+1) 238 ราย

- อ.เทิง (+35) 121 ราย

- อ.พาน 65 ราย

- อ.เชียงของ 30 ราย

- อ.เวียงป่าเป้า 27 ราย

- อ.แม่สรวย 24 ราย
- อ.ป่าแดด (+1) 19 ราย

- อ.แม่ฟ้าหลวง  15 ราย

- อ.แม่จัน 14 ราย

- เวียงแก่น 13 ราย
- อ.แม่ลาว 12 ราย

- อ.พญาเม็งราย (+2) 11 ราย
- อ.ดอยหลวง 9 ราย
- อ.เชียงแสน 8 ราย

- อ.ขุนตาล 3 ราย

- อ.เวียงชัย 3 ราย
- อ.เวียงเชียงรุ้ง 0 ราย


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384-5