ขอเชิญสมัครร่วมกิจกรรมค้นหามัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษประจำชุมชนท่องเที่ยว ในโครงการ Thailand Village Academy Season2 ลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท (ขยายเวลารับสมัครถึง 7 มิถุนายน 2563)

 

โค้งสุดท้าย ขยายเวลารับสมัครจนถึง 7 มิถุนายน 2563

 

ขอเชิญสมัครร่วมกิจกรรมค้นหามัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษประจำชุมชนท่องเที่ยว ในโครงการ "Thailand Village Academy Season2" ร่วมทำภารกิจเรียนรู้อัตลักษณ์ วิถีชีวิตชุมชนของแต่ละภูมิภาค ลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท 

 

หากคุณเป็น
- มัคคุเทศก์ที่เล่าเรื่องเก่งและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม
- มีบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์
- สามารถเดินทางไปยังชุมชนที่ท่านเลือก พร้อมทำภารกิจลงพื้นที่สำรวจชุมชน 2 วัน 1 คืน ในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2563 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 
ผู้ชนะจะได้เงินรางวัลและร่วมทริปพิเศษกับทางโครงการเพื่อปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์ในชุมชน ทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการทั้งหมด (ที่พัก อาหาร กิจกรรม และค่าเดินทาง) พร้อมเบี้ยเลี้ยงทริปละ 3,000 บาท
 
สมัครเลย!
https://www.thailandvillageacademy.com/silverage/

 

• ภาคเหนือ
- ชุมชนท่องเที่ยวปางห้าโฮมสเตย์ จ.เชียงราย
- โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง การท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.บ้านแซว จ.เชียงราย
- ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จ.เชียงใหม่
- ชุมชนศิลาเพชรโฮมสเตย์ จ.น่าน

 

• ภาคอื่นๆ