รับบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.ชร.  ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ สามารถติดต่อได้ที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.ชร.

เบอร์โทรศัพท์ 053-175332
ในช่วงเวลา 8.30 - 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์)
Line@ ID: @464bpqwz  ,  https://lin.ee/kDWFIap