โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แจ้ง ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. ถึง 4 ก.ค. 2564 เนื่องจากพบว่านักเรียนชั้น ม.5 จำนวน 1 รายติดเชื้อโควิด

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แจ้ง ปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. ถึง 4 ก.ค. 2564 เนื่องจากพบว่านักเรียนชั้น ม.5 จำนวน 1 รายติดเชื้อโควิด  จึงทำการปิดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น