คลัสเตอร์ผู้ติดเชื่อโควิด ต.ตับเต่า อ.เทิง ลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง ส่งผลให้วันนี้ล่าสุด...อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา ประกาศห้ามเข้า-ออก พื้นที่เสี่ยงแล้ว
คลัสเตอร์ผู้ติดเชื่อโควิด ต.ตับเต่า อ.เทิง ลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง ส่งผลให้วันนี้ล่าสุด...อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา ประกาศห้ามเข้า-ออก พื้นที่เสี่ยง จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 ตำบลร่มเย็น

โดยห้ามผู้ใดเข้า - ออก  ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนด 

จึงประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564