ทำการตลาดอย่างไร? ให้ปังและเป็นมืออาชีพ .. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม “การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู้วิกฤต COVID-19” เพื่อให้ท่านเรียนรู้การทำการตลาดง่ายๆ อย่างมืออาชี


ทำการตลาดอย่างไร? ให้ปังและเป็นมืออาชีพ


ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม “การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู้วิกฤต COVID-19” เพื่อให้ท่านเรียนรู้การทำการตลาดง่ายๆ อย่างมืออาชีพ 


เตรียมพร้อมรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักท่องเที่ยว และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนทั้งในช่วงระหว่างและหลังวิกฤต COVID-19 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจากเพจชื่อดัง กำหนดจัดการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  3 รุ่น ในวันที่ 23, 24 และ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-16.30 น. อบรมฟรี! จำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 50 ที่นั่งเท่านั้น!


สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ https://forms.gle/H8NcCABkWSV7a4FS8 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564