พื้นที่ 6 อำเภอในจังหวัดเชียงรายได้รับความเสียหายจากอิทธิพลพายุดีเปรสชัน “โคะงุมะ”
นายอารุณ  ปินตา  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า   ในวันนี้ (14 มิ.ย.64) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย (กอปภ.จ.ชร.) ได้รับรายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่คืนวันที่ 13 มิถุนายน 2564 จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชัน “โคะงุมะ” โดยในเบื้องต้นพบความเสียหายจำนวน 6 อำเภอ  12 ตำบล 17 หมู่บ้าน  มีบ้านเรือนราษฎร 8 ครัวเรือน  โรงเรียน 2 แห่ง  เสาไฟฟ้า 2 ต้น  พื้นที่เกษตรและเส้นทางคมนาคมได้รับผลกระทบ  ดังนี้


- อำเภอเชียงแสน หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง  และหมู่ที่ 11  ตำบลบ้านแซว  น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรและเส้นทางจราจร


- อำเภอเวียงแก่น  หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว น้ำท่วมโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น,  หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 14 ตำบลปอ  น้ำท่วมโรงเรียนบ้านปางหัด  ดินทรุด เสาไฟฟ้าแรงสูงล้ม 2 ต้น , ตำบลท่าข้าม  น้ำท่วมพื้นที่เกษตร


- อำเภอเชียงของ  หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยซ้อ  น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร  ส่วนตำบลศรีดอนชัยและตำบลบุญเรือง ความเสียหายอยู่ระหว่างสำรวจ


- อำเภอเวียงเชียงรุ้ง หมู่ที่ 3, 4 และ 16 ตำบลป่าซาง และหมู่ที่ 1,3,13 และ 15 ตำบลทุ่งก่อ น้ำแม่เผื่อเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่การเกษตร  ความเสียหายอยู่ระหว่างสำรวจ


- อำเภอขุนตาล หมู่ที่ 7 และ 21 ตำบลยางฮอม น้ำท่วมผิวจราจร ความเสียหายอยู่ระหว่างสำรวจ


- อำเภอพญาเม็งราย หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 17 ตำบลแม่เปา น้ำท่วมพื้นที่เกษตร ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจทั้งนี้  ไม่ได้รับรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอิทธิพลพายุดีเปรสชัน “โคะงุมะ” ในครั้งนี้  อย่างไรก็ตามขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น นอกจากนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการแจ้งเตือนสถานการณ์และแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนทราบก่อนหน้านี้แล้วและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการให้ทุกอำเภอติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง

cr : สวท.เชียงราย