14 มิ.ย.64 จ.เชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (+1 ราย) - รายงานสถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 652 ราย

รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย วันที่ 14 มิ.ย.64 เวลา 12.00 น

จำนวนผู้ป่วยยืนยันระรอกเมษายน 2564 (ตั้งแต่ 6 เมษายน 2564)

- ผู้ติดเชื้อรายใหม่ (วันนี้) +1 ราย
- ผู้ป่วยยืนยันสะสม 652 ราย ( ติดเชื้อในจังหวัด 520 ราย , ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 132 ราย )
- กำลังรักษา 11 ราย
- หายป่วยแล้ว 632 ราย
- เสียชีวิตสะสม 9 ราย


แยกตามอำเภอ ดังนี้

- อ.แม่สาย  236 ราย

- อ.เมืองเชียงราย 178 ราย

- อ.พาน 65 ราย
- อ.เวียงป่าเป้า 27 ราย

- อ.เชียงของ 25 ราย

- อ.แม่สรวย  23 ราย
- อ.ป่าแดด 18 ราย

- อ.แม่ฟ้าหลวง (+1) 15 ราย

- อ.แม่จัน 14 ราย
- อ.เทิง 13 ราย
- อ.แม่ลาว 12 ราย
- อ.ดอยหลวง 8 ราย
- อ.เชียงแสน 7 ราย

- อ.พญาเม็งราย 4 ราย

- อ.ขุนตาล 3 ราย

- เวียงแก่น 2 ราย

- อ.เวียงชัย 2 ราย
- อ.เวียงเชียงรุ้ง 0 ราย


- ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.เชียงราย รายที่ 652สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384-5