วัดห้วยปลากั้งไร้โควิด ผลเป็นลบทั้งวัด และทั้งชุมชนห้วยปลากั้ง สามารถเปิดวัดได้แล้ว…!! พรุ่งนี้


วัดห้วยปลากั้งปลอดภัย ไร้โควิด ผลเป็นลบทั้งวัด ทั้งชุมชนห้วยปลากั้ง 
ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและ ผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
แจ้งข่าวดี…วัดห้วยปลากั้ง สามารถเปิดวัดได้แล้ว…!! ภายหลังจากผลตรวจเป็นลบทั้งวัด-ชุมชนห้วยปลากั้ง
เริ่มวันพรุ่งนี้ (10 มิถุนายน 2564) สามารถเข้ากราบขอพรได้ตามปกติ เปิด 07.00-21.00 น
// ท้องถิ่นนิวส์