สถาบันชาและกาแฟ ขอเชิญชวนผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเมล็ดกาแฟ ยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ
สถาบันชาและกาแฟ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้า 
ที่มีพื้นที่ปลูก ในพื้นที่ภาคเหนือที่มีความสูงมากกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล 
สมัครเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเมล็ดกาแฟ
ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเมล็ดกาแฟและวิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟอะราบิก้าโครงการยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ


โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
- ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
- ผลการประเมินคุณภาพเมล็ดกาแฟโดย Q Grader และผลการวิเคราะห์กลิ่นโดยเครื่อง GC-MS
- เทคนิคการแปรรูปกาแฟชนิดพิเศษ
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Sensory & Cupping  
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ และการทดสอบตลาด


รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 14 มิถุนายน 2564 !!! ด่วนรับจำนวนจำกัด 10 ราย เท่านั้น


สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
082-3209746 (ต้อยติ่ง) , 085-6148178 (หญิง)


// Tea-Coffeeinstitute Mfu