ททท.ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมอบรมในโครงการ "Boost with Facebook เรียนรู้การใช้ Facebook อย่างมืออาชีพสำหรับ SMEs"

ททท. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมอบรมในโครงการ "Boost with Facebook เรียนรู้การใช้ Facebook อย่างมืออาชีพสำหรับ SMEs"


งานนี้เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

- โดยในการอบรมครั้งนี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเริ่มทำธุรกิจทางออนไลน์, การใช้ Facebook Page สำหรับดำเนินธุรกิจ ไปจนถึงการจัดการเผยแพร่โฆษณาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- มาเพิ่มศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในช่วงวิกฤตด้วยการตลาดดิจิทัลกัน รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 200 ท่าน เท่านั้นนะคะ!!!

ท่านใดสนใจสามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดได้ที่  Boost3@kenan-asia.org