สาธารณสุขเชียงราย ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อโคโรน่าในพื้นที่ หลังตรวจคัดกรองประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้า - ออกท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงและด่านพรมแดน ไปแล้วรวมกว่า 20,000 คน

นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการระบาดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่า และตั้งจุดคัดกรองที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ด่านพรมแดนทั้ง 3 อำเภอ คือ แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ เพื่อดำเนินมาตรการคัดกรองประชาชนและนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม ที่ผ่านมา โดยได้ทำการคัดกรองไปแล้วรวมกว่า 20,000 คน ยืนยันว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่แต่อย่างใด ปัจจุบันยังได้เพิ่มมาตรการเชิงรุกโดยให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลงพื้นที่ออกพบปะให้ความรู้แก่ประชาชนประชาชนย้ำหากเดินทางไปยังประเทศจีนหรือประเทศที่มีความเสี่ยงแล้วกลับมาป่วยภายใน 14 วัน ให้รีบพบแพทย์ทันที

 

นอกจากนี้ ได้แนะนำให้ประชาชนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าใช้เอง ทดแทนหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งที่ขาดตลาดและราคาแพงขณะนี้ สามารถทดแทนได้ดี เพราะเชื้อไวรัสโคโรน่าแพร่กระจายจากการหายใจ ไอหรือจาม ซึ่งมีลักษณะเป็นละอองฝอย โดยหน้ากากอนามัยชนิดผ้าสามารถทดแทนและกรองละอองได้เป็นอย่างดี ประหยัด และสามารถลดปัญหาขยะได้ด้วย

 

ขอบคุณข่าว / ภาพ สวท.เชียงราย