12 พ.ค.64 สถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 498 ราย (รายใหม่วันนี้ +8 ราย)

รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย วันที่ 12 พ.ค.64 เวลา 12.00 น

จำนวนผู้ป่วยยืนยันระรอกเมษายน 2564 (ตั้งแต่ 6 เมษายน 2564)
- ผู้ป่วยยืนยันสะสม 498 ราย ** (ติดเชื้อในจังหวัด 375 ราย / จากต่างจังหวัด 123 ราย)
- ผู้ติดเชื้อรายใหม่ (วันนี้) +8 ราย
- กำลังรักษา 96 ราย
- รักษาหายแล้ว 401 ราย
- เสียชีวิต 1 ราย


แยกตามอำเภอ ดังนี้

- อ.แม่สาย (+2) 171 ราย

- อ.เมืองเชียงราย 125 ราย

- อ.พาน 65 ราย
- อ.เวียงป่าเป้า 27 ราย
- อ.ป่าแดด  18 ราย

- อ.เชียงของ  13 ราย
- อ.แม่สรวย 13 ราย
- อ.แม่ลาว 12 ราย

- อ.แม่จัน 12 ราย

- อ.แม่ฟ้าหลวง 11 ราย
- อ.ดอยหลวง (+5) 8 ราย
- อ.เชียงแสน (+1) 7 ราย

- อ.เทิง 6 ราย

- อ.พญาเม็งราย 4 ราย

- อ.ขุนตาล 3 ราย

- เวียงแก่น 2 ราย

- อ.เวียงชัย 1 ราย
- อ.เวียงเชียงรุ้ง 0 ราย


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384-5